PER TUTTA L'ESTATE
IN DIRETTA
IN RADIOVISIONE
DAL TURMALIN DI LIPARI